Advocaat gespecialiseerd in schade, eigendom en procederen

Het meeste wat ik doe binnen de expertises Watersportย enย Milieuaansprakelijkheid valt onder de rechtsgebieden verbintenissenrecht, eigendomsrecht en burgerlijk procesrecht. Dat gaat over schade en aansprakelijkheid, eigendom, bezit en procederen. Daarom sta ik vaak in de rechtszaal.

Heb je een vraag over een van deze rechtsgebieden?

Wat de rechtsgebieden inhouden

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht gaat over verplichtingen die ontstaan doordat mensen afspraken maken of door gebeurtenissen. Bijvoorbeeld omdat twee bedrijven een overeenkomst sluiten, of door een ongeluk. In dat laatste geval ontstaat de verplichting om schade te vergoeden. En verplichtingen moeten worden nagekomen.

Schade en aansprakelijkheid
Contracten en overeenkomsten
Wanprestatie

Eigendomsrecht

Eigendomsrecht gaat over het eigendom en zeggenschap over goederen. Het is een deel van het vermogensrecht waarin alle bestanddelen van iemands vermogen centraal staan. Dat vermogen bestaat uit zaken (fysieke objecten, roerend of onroerend) en vermogensrechten die in geld zijn uit te drukken, zoals vorderingen of aandelen.

Eigendom, bezit en houderschap
Gebruiks- en genotsrechten
Hyptheek en onderpand

Procesrecht

Het burgerlijk procesrecht gaat over de spelregels van een procedure bij de burgerlijke rechter. Het bepaalt wat je kan doen en hoe ver je kan gaan om een vordering te innen of je gelijk te halen. Voor een succesvolle (incasso)procedure heb je een gespecialiseerde advocaat nodig die zijn weg in het procesrecht goed kent.

Dagvaarding
Beslag leggen
Hoger beroep

Victor Vandersmissen op sluisdeur leunend op hek

De oplossing begint hier

Neem vrijblijvend contact op om te bespreken wat ik voor je kan doen.ย 

Ik help je altijd aan een oplossing.

Nieuwsgierig geworden?

Ik sta klaar om je te helpen. Voel je vrij contact op te nemen of een afspraak te plannen. We bespreken dan samen de stappen die nodig zijn om je probleem zo snel mogelijk op te lossen.ย 

Plan vrijblijvend een afspraak in en ontdek wat de mogelijkheden zijn. Liever eerst contact? Stuur me gerust een WhatsApp.